Expert

Första steget till hemelektronikkedjan Expert togs i mitten av 50-talet när några fotobutiker gjorde slag i saken och genomförde ett samarbete som skulle gynna handeln. Därifrån byggdes samarbetet vidare med bland annat gemensamma inköp på 60-talet och skapandet av ett gemensamt namn på 70-talet – Expert Sverige.Länge gick det riktigt bra för företagskedjan som bland annat år 2011 köpte upp 30 av Onoffs 67 butiker när Onoff gick i konkurs. Men det skulle inte dröja länge förrän Expert gick samma väg. År 2012 ansökte nämligen Expert om konkurs. De butiker som däremot drevs genom franchising kunde leva vidare då avtalen gjorde att de kunde söka nya samarbetspartners.