Hobby blir till yrke

Många har en dröm om att bli sin egen. En hobby kan lätt bli till eget företag och heltidssysselsättning. I Sverige värnar vi mycket om en meningsfull fritid och de flesta av oss har en hobby som betyder mycket för välbefinnandet. Det kan vara allt från smyckestillverkning till att skriva en blogg.

Att bli sin egen chef

Småföretagare är en viktig del av landets näringsliv och många av landets anställda har sin anställning just i ett mindre företag. Har du också tankar på att starta eget? Om du inte riktigt har modet kan du börja med att gå ner till halvtid på ditt vanliga jobb och sköta företaget på fritiden. En dag kanske du kan försörja dig helt på företaget.

Att skilja på fritid och arbete

Även om du arbetar med din hobby kan det vara bra att skilja på jobb och fritid. Ju bättre det går för ditt företag desto mer av din fritid kommer företaget att stjäla. Om du fortsätter att driva företaget hemifrån blir det svårare att dra gränser mellan fritid och jobb. Därför bör du så snart du ser att vinsterna är tillräckligt stora se dig om efter lediga lokaler som passar just ditt företag. Hur stor lokal behöver du? Kanske importerar du varor och behöver stort lagerutrymme? Är läget viktigt? Ställ frågor till dig själv för att hitta rätt lokal.

Att gå från liten till stor

Känner du att ditt företag har en potential till att växa sig större? Behöver du anställa fler? De flesta företag i Sverige förblir små eller försvinner efter några år. Trots att det läggs en hel del energi på att stödja de som vill starta nya företag finns det inte samma resurser till att hjälpa de som vill utöka.

Lita på dig själv och din förmåga

Lita på dig själv och din förmåga att expandera. När du ser att marknaden har ett behov av det du och ditt företag erbjuder ska du inte vara rädd. Låt det växa. Anställ fler medarbetare, skaffa större eller fler lokaler. Kanske bör du också ha lokaler i flera olika områden.